Συζήτηση για την Ελληνική Υψηλή Στρατηγική: Η Στρατιωτική Διάσταση, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κ. Φλώρο