Συζήτηση για την Ελληνική Υψηλή Στρατηγική και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά