Συζήτηση για την Ελληνική Υψηλή Στρατηγική με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά