Το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων οργάνωσε στο Delphi Economic Forum VI την Παρασκευή 14 Μαΐου, 7:15 μ.μ. - 8:00 μ.μ. GMT +3 το Panel με τίτλο "The Global Race for Advanced Semiconductor Chips and the US-China Tech War", όπου προεδρεύει ο πρόεδρος του International Advisory Board του CFIR-GR C. L. Max Nikias.

Council for International Relations Greece organised in Delphi Economic Forum VI on Fri May 14, 7:15 PM - 8:00 PM GMT +3 (45 Min) the Panel entitled "The Global Race for Advanced Semiconductor Chips and the US-China Tech War". Chair of the panel will be the President of CFIR-GR International Advisory Board C.L. Max Nikias.